دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان چابک‌تر می‌شود

دکتر مهدی وطن پرست

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان با توجه به کاهش بروکراسی اداری، تسهیل امور و ارتقای کیفی فعالیت‌ها خبر از چابک‌تر شدن این واحد دانشگاهی داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر مهدی وطن پرست بیان کرد: در راستای سیاست‌های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور کاهش بروکراسی‌های اداری، تسهیل امور و ارتقای کیفی فعالیت‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان چابک‌تر می‌شود.

وی افزود: براساس اصول ذکر شده در طرح تجمیع 2 و نیز بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، این واحد دانشگاهی نظام اداری خود را مورد بازنگری قرار داده و با چرخش کمی و کیفی فعالیت‌ها با توجه به جامعه هدف سعی در تربیت نیروی انسانی چندمهارته دارد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان تاکید کرد: این واحد دانشگاهی با درجه بسیار بزرگ با تعدیل سطوح مدیریتی خود بر اساس الگوی تکلیفی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 10 درصد از پست‌های خود را حذف و بنا بر آن دارد تا با سیاست‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری کارکنان خود با ارائه خدمات متنوع، به شاخص استاندارد نسبت کارمند به دانشجو برسد.

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط